Geschiedenis


Roeivereniging Voorne-Putten (RVVP) is ontstaan vanuit een fusie van Roeivereniging Oostvoorne en Roeivereniging Belos.

Het oude drijvende clubhuis van Belos

Hoe het begon

In maart 2005 staken beide vereniging de koppen bij elkaar. De zoektocht naar oplossingen voor de toekomst begon. Leden werden geïnformeerd over een aanstaande fusie en er moest een goede locatie worden gevonden. RVVP werd statutair opgericht op 22 april 2008. De feitelijke fusie vond plaats per 1 januari 2009 toen er dankzij de sponsoren voldoende financiële middelen waren om tenminste een roeiloods met roeivlot te kunnen bouwen. In deze fase heeft Wout van Keulen (oud-voorzitter van RV Oostvoorne en eerste voorzitter van RVVP) een belangrijke rol gespeeld, evenals André Verburgh (oud-voorzitter van RV Belos en opvolger van Wout van Keulen als voorzitter van RVVP). Gérard Tabbers begeleide het geheel juridisch en organisatorisch.

De locatie voordat we begonnen met bouwen

Werkzaamheden

De fusie was een feit. En toen was er werk aan de winkel om de nieuwe locatie geschikt te maken voor de vestiging van Roeivereniging Voorne-Putten. Het terrein was een door wildgroei ontstaan stukje bos met in het midden een modderige grote put. Een verzameling van hoge bomen met daartussen struikgewas. Haast ondoordringbaar. De toegangsweg was een oude, nooit meer onderhouden weg vol kuilen. Deels overwoekerd en met grote putten soms vol regenwater. Arie Monteny was gangmaker in deze fase van nieuwbouw, met steun van vele andere leden waaronder Jos Dudink en Eric Mulders. Zij konden een groot deel van sponsoring in natura regelen. De gehele huidige locatie is dus opgebouwd vanaf niets.

Dat bracht de volgende werkzaamheden met zich mee

 • Verkrijgen van alle vergunningen
 • Rooien van bomen en struiken
 • Terrein opvullen met veel zand
 • Drainage aanbrengen
 • Verbetering van de toegangsweg
 • Kopen en plaatsen van de roeiloods, het roeivlot en botenrekken
 • Bestraten van het terrein
 • Plaatsen van een hek met toegangspoort
 • Aankopen en plaatsen van clubhuis
 • Aanleggen van centrale verwarming
 • Plaatsen van de keuken, toiletten en kleedkamers met douches
 • Aanleggen en installeren van elektriciteit, water, gas, telefoon, riolering
 • Inrichten van het clubhuis met stoelen, tafels, kasten, bar, koelkasten, etc.
 • En nog véél meer…

De loods werd feestelijk geopend

Na dit alles vond de officiële opening van onze nieuwe locatie plaats op 11 september 2009 in aanwezigheid van vele leden en vertegenwoordigers van de sponsoren.

RV Oostvoorne

Een aantal leden van Watersportvereniging Oostvoorne (WVO) richtte in 1977 een roeiafdeling op. In de loop der tijd groeide de roeiafdeling naar 12 C- en D-boten met in totaal 33 roei- en stuurplaatsen, geschikt voor roeien op het Brielse Meer. Sinds de oprichting schommelde het ledental tussen 30 en 55. De accommodatie bood weinig mogelijkheden om het aantal leden van de roeiafdeling te laten stijgen. Ook het vaarwater vormde, vooral bij wat minder gunstige weersomstandigheden, een belemmering. Vanwege de behoefte om te groeien is in 2005 het eerste contact gelegd met Roeivereniging Belos. Vooruitlopend op de fusie is de roeiafdeling van de watersportvereniging verzelfstandigd wat leidde tot de oprichting van Roeivereniging Oostvoorne in 2006.

RV Belos

Begin jaren zeventig bestond bij een aantal mensen de behoefte om een roeivereniging op te richten. Op 8 oktober 1975 realiseerden Frans van Egmond en Ruud Zevenhuizen hun doel met de oprichting van Roeivereniging Bernisse als onderdeel van Sport en Ontspanningsvereniging Bernisse. De botenopslag was op het terrein van watersportvereniging De Waterman. In 1979 is de roeivereniging zelfstandig verder gegaan onder de naam Belos. Na verloop van tijd ontstond de behoefte aan een ruimer onderkomen. Dit werd een botenloods die leden van het eerste uur zelf bouwden op een oude dekschuit. Een aantal jaar later bleek ook die locatie te klein voor het toegenomen aantal leden. Om uit te kunnen breiden is toenadering gezocht tot Roeivereniging Oostvoorne. Samen ontwikkelden de verenigingen plannen voor een fusie onder de naam Roeivereniging Voorne-Putten.